Projektünk egyik fő szakmai vállalása a hőszivattyúk környezetet kímélő üzemeltetéséhez kapcsolódott. A témaválasztás indoka az volt, hogy folyamatosan nő a klímaberendezések, illetve (az ennél nagyobb teljesítményű hőszivattyúk) zajterhelésével kapcsolatos lakossági panaszok száma. Megbízásunk alapján a Grend Szolgáltató Kft. szakemberei négy „hőszivattyús helyszínen” végeztek műszeres ellenőrző/megalapozó zajterhelési méréseket. A helyszíneket úgy válogatták meg, hogy hasznosítani tudják a zajkeltő kültéri egységek különféle (sajátos) telepítési környezetére visszavezethető tapasztalatokat.

A mérési eredmények ismeretében a legelterjedtebb típus (levegő-víz hőszivattyúk) telepítésével, működtetésével kapcsolatos zajvédelmi problémákat, megelőzési-beavatkozási lehetőségeket egy szakmai ismeretterjesztő anyagban foglaltuk össze. A brosúra közérthető formában dolgozza fel a kültéri egységek által okozott zajok természetét, a környezeti zajjal és testzajjal kapcsolatos speciális tudnivalókat, és
zajcsökkentési megoldásokat. A Jogsegélyszolgálat bevonásával írt fejezet külön foglalkozik a hőszivattyú telepítés- és üzemeltetés jogi korlátaival – illetve a zajos berendezések elleni fellépéshez rendelkezésére álló jogi eszközökkel. A kiadványba került beépítésre a Jogsegélyszolgálat témával kapcsolatos önkormányzati felmérés. A „Háztartási hőszivattyúk zajvédelmi problémái” összeállítást a PTKF/366/2022 sz. projekt keretében a Grend Szolgáltató Kft. és az Ökológiai Stúdió Alapítvány munkatársai készítették.

A projekt az Energiaügyi Minisztérium és a Energiastratégia Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatásával valósult meg.

Príma Klíma

Papírkalkulátor

Megelőzési kisokos

Zöldovi

Zöld ovi

Ökosuli

Öko suli