Alapítványunk 1990-es alapításától kezdve elsősorban a környezetvédelmi (később a fogyasztóvédelmi, majd jogvédelmi) civil szervezetek „háttérintézményeként” működik. Olyan szellemi műhelyként, amelyik egyrészt biztosítja a felvállalt szakmai témák tanulmányszintű feldolgozását, másrészt a feldolgozás során összegyűjtött ismertek lakossági szinten történő megjelentetését.

A fenti tevékenységünket eddig több mint 60 tanulmány és ismeretterjesztő brosúra megjelentetése jelzi. Az általunk feldolgozott témák sokirányúak. Részben

  • a környezeti neveléshez kapcsolódnak (l. „A bezöldült pedellus” c. alapbrosúránk),
  • az egyes környezeti elemekhez (hulladékok, zajvédelem, sugárzás),
  • védett vagy védelem alá helyezendő értékekhez (Rába folyó program, vizes élőhelyekkel kapcsolatos),
  • az ökológiai fogyasztóvédelem témáihoz (élelmiszerbiztonság, gyermekjátékok, sugárzás) ,
  • vagy éppen a civil társadalom fejlődését előmozdító témákhoz (pl.  Az információs jogokkal kapcsolatos közérdekű programunk  - különös tekintettel a közérdekű adatok nyilvánosságára, az Aarhusi Egyezmény gyakorlatára és a személyes adatok védelmére.  

Alapítványunk kuratóriumában a társadalmi környezetvédő mozgalom ismert egyéniségei vállaltak tisztséget.

Alapító okiratunknak megfelelően eddig elsősorban a felnövekvő generáció környezeti neveléséhez próbáltunk segítséget nyújtani (előadások tartásával, kiállítások rendezésével, oktatási segédanyagok megjelentetésével). A felnőtt társadalomnak címzett kiadványaink egy része a jövő környezetpolitikáját alakítgatja, - a többi az eldobó társadalomban magára maradó környezetnek és fogyasztónak próbál szakmai-jogi segítséget nyújtani.

Kiadásunkban illetve gondozásunkban eddig az alábbi ingyenes brosúrákat sikerült megjelentetni:  

Hét lépés egy új környezetpolitika felé – program
Szigetköz lepkefaunája – tanul­mány
Osztály vigyázz! – szórólap
Ökohanta - szórólap (2 kiadás, fogyasztóvédelem, környezetvédelem)
Modern hulladékgazdálkodás - koncepció
Helyi önkormányzat, helyi közle­ke­dés - lapozó füzet
Gondolatok a csomagoló­anya­gok­ról - brosúra
Filcek és flancok - brosúra
Ez a tranzitautópálya csak alibi - helyzetelemzés
Repüla, repüla... - 4 részes szórólap (hulladékgazdálkodás)
Tapossa laposra – szórólap (hulladékgazdálkodás)
Komposztáljunk! – brosúra
A bezöldült pedellus – brosúra (környezeti nevelés)
Szeretettel betekerve – szórólap  (2 kiadás)
Ökohepaj kiskáté – brosúra (környezeti nevelés) (3 kiadás)
Elemi ismeretek – brosúra (veszélyes hulladékok – pl. elemek)
Garázs-blamázs - jogi munkafüzet (közlekedés)
Az ügyfél bekavar - jogi munka­füzet
Mi fán terem a papír? - iskolai oktatófüzet (újrapapír)
Az újragondolt papír - iskolai oktatófüzet (2 kiadás)
Asszonyom! Adja kölcsön a fejét egy hétre! – brosúra („zöld” háztartás)
Hulladék-oktatás I. - iskolai segéd­füzet
Az ügyfél bekavar I-II. - jogi munka­füzet
A mozgalmár bekever - jogi munka­füzet
Az E-számok rejtélye - ismeretterjesztő brosúra (3 kiadás, fogyasztóvédelem)
Zajözön - jogi munkafüzet
Sulizaj - brosúra
Sugárzó létesítmények... - jogi munkafüzet
Sugárzó háztetők - jogi munkafüzet
A PVC gyermekjátékok - szórólap
eledel-E ? - brosúra (2 kiadás, fogyasztóvédelem)

Alapítványnak szervezett tagsága nincs, hitelességünket az általunk igénybe vett szakértői háttérrel tudtuk megalapozni. Erősségünk az, hogy tizenöt éves tevékenységünkkel bizonyítani tudtuk a környezetvédelem iránti elhivatottságunkat és szakértelmünket. Alaptevékenységünk a környezeti oktatásra-nevelésre illetve az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztésre irányul.

Néhány említésre méltó programunk:

  • Nyilvánosság részvétele környezetvédelmi ügyekben és programokban – elmélet és gyakorlat (Kövice pályázat, 2006)
  • A térségi (Rábaköz, Szigetköz, Tóköz) édesvízkincs védelme (Kövice pályázat, 2006)
  • Szakembereink megbízások alapján más szervezetek illetve intézetek részére is „bedolgoznak” vagy tanulmányokat készítenek (pl. a társadalomi részvétellel kapcsolatos TEEN projekt, a KÖTháló Ket. hatályosulását vizsgáló projekt, az „Élő Rába” program, vagy a TVE gyermekreklám témájának feldolgozása).  
  • Klíma-korong (Kiadvány az éghajlatvédelemről )
  • Alattomos albérlők (Tájékoztató kiadvány a háztartásokban található veszélyes anyagokról)  

 

Alapítványunk a környezetvédelmi mozgalom szerves része. Tagság híján - néhány magántámogató kivételével- egyéb bevételi forrásaink esetlegesek - jellemzően az önállóan vagy közreműködőként megnyert nyilvános pályázatokhoz kapcsolódnak Az önálló pályázataink elsősorban környezetvédelmi alap kiírásait célozták meg (KAC, Kövice, Vice), de az utóbbi években az NCA-nál is voltak sikeres pályázataink, illetve az Ökotárs Alapítványnál is nyertünk vissza nem térítendő projekt-támogatást.

Príma Klíma

Papírkalkulátor

Megelőzési kisokos

Zöldovi

Zöld ovi

Ökosuli

Öko suli