Az ÁRH Magyarország egyik legnagyobb civil eseménysorozata, amelyen több száz szervezet és intézmény, helyi, kistérségi, megyei esemény hívja fel a figyelmet az állampolgári részvétel és a helyi cselekvés fontosságára! A nemzetközi kampányhét legfontosabb célja, hogy minél szélesebb nyilvánosságot teremtsen az állampolgári cselekvések lehetőségének, erejének, általában a civil részvételnek, egyúttal az erre a hétre koncentrálódó események súlyukkal felkeltsék a média figyelmét az eseménysorozatra, általában a közösségi részvételre, s hogy megszólítsák, felelősségvállalásra buzdítsák a politikusokat, helyi, országos és nemzetközi szinten.

Bővebben: Állampolgári Részvétel Hete

Projektünk egyik fő szakmai vállalása a hőszivattyúk környezetet kímélő üzemeltetéséhez kapcsolódott. A témaválasztás indoka az volt, hogy folyamatosan nő a klímaberendezések, illetve (az ennél nagyobb teljesítményű hőszivattyúk) zajterhelésével kapcsolatos lakossági panaszok száma. Megbízásunk alapján a Grend Szolgáltató Kft. szakemberei négy „hőszivattyús helyszínen” végeztek műszeres ellenőrző/megalapozó zajterhelési méréseket. A helyszíneket úgy válogatták meg, hogy hasznosítani tudják a zajkeltő kültéri egységek különféle (sajátos) telepítési környezetére visszavezethető tapasztalatokat.

Bővebben: Elkészült „A háztartási hőszivattyúk zajvédelmi problémái” c. kiadvány

Projektünk egyik kiemelt szakmai vállalása a hőszivattyúk környezetet kímélő telepítéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódott. Az egyre elterjedtebb és népszerűbb, „környezetbarátnak” minősülő levegő/víz hőszivattyúk zajos működtetésé sérelmező – egyre több - lakossági panaszok lényegében két okra vezethető vissza: a nem megfelelő típus választásra, illetve a kültéri egységek zajvédelmi elvárásokat figyelmen kívül hagyó telepítésére.

Mellékletek:
Download this file (Hőszivattyú rajz honlapra.doc)Zajterhelés mérés[ ]787 kB

Bővebben: Hőszivattyúk zajterhelési mérései

A projektben vállaltuk, hogy a Győr-Szabadhegyen lévő három óvoda elkészíti környékük környezeti öröm-bánat térképét. Ennek érdekében az óvodák felosztották egymást közt a feladatokat és kora tavasztól fürkész a kiscsoportok járták működési területüket.

Bővebben: Elkészült Szabadhegyi öröm-bánat térképe

A projekt egyik kiemelt szakmai része a tudatos fogyasztás attitűdjeinek óvodai megalapozása volt. A természetes alapanyagok ismerete, a háztartásokban és a természetben keletkező „hulladékok” hasznosíthatóságának gyakorlása a mindennapi óvodai nevelés illetve ismeretterjesztés kiemelt eleme lett. A márciusi Fogyasztóvédelmi Világnapon a „reklámmentes öltözködést” tudatosították.

Bővebben: A tudatos fogyasztás attitűdjeinek megjelenítése az óvodákban

A projektben részvevő három óvoda – az éves nevelési programjaikba beépítve-  csoportos foglakozások keretében dolgozták fel a tavaszi  környezetvédelmi „Jeles Napokat”. Így a márciusi Víz Világnapját, áprilisban a Föld Napját, májusban pedig a „Madarak Fák Napját”.

Bővebben: Jeles Napokhoz kapcsolódó tavaszi programok

A projekt keretében – a Fogyasztóvédelmi Világnap alkalmából – a Lepke óvodában reklámtörténeti kiállítás nyílt. A kiállítás lényegében két időszak (az 1920-30-as évek ill. az 1950-60-as időszak) reklámfizófiáját és technikáját mutatja be. A kiállítás hangulatát egy korabeli fényképekből és reklámokból összeállított életkép-tabló biztosítja. A tabló jól jelzi, hogy a termékreklámok fő eszközei – az újsághírdetések mellettt – száz éve az un. számolócédulák, ötven éve az un. villamosplakátok voltak. A tabló előtti asztalokon a korabeli ismert termékek mellett megjelenik  azok konkrét reklámja is. Találkozhatunk néhány meglepetéssel is: hiszen ki hitte volna, hogy a gyerekek már száz éve ismerhették a matricás albumot, hogy a felnőttek vásárlási könyvvel vásároltak (és gyűjtötték a bónus pontokat) és a nagyobb boltok akciós újságokat adtak ki?

Bővebben: Reklámtörténeti kiállítás a Lepke óvodában

Az október végi pedagógus továbbképzési rendezvényhez kapcsolódóan nyílt meg az Ökológiai Stúdió anyagából rendezett játéktörténeti kiállítás. A Lepke Óvodában rendezett „Nyitva van az aranykapu” c. kiállítás száz év gyermek- és óvodai játékaiból ad egy kis ízelítőt. Külön részben jelenik meg az 1920-30-as évek világa (fotótabló és alatta játékok) ,  az 1950-60-as évek (retro) játékai – és a mai gyermekek által használt játékok.

Bővebben: Nyitva van az aranykapu - Játéktörténeti kiállítás

Az októberi szakmai napra készült el a három szabadhegyi óvoda háztartási energiatakarékossági ötleteket feldolgozó rajzkiállítása. A témában mindhárom óvoda „megrajzoltatta” az óvodásait. A helyi kiállítási anyagok legsikeresebb rajzaiból (hat x-Banner molinóra kasírozva) készült el az a  válogatás, amely november-decemberben  vándorkiállításként kerül bemutatásra.

Bővebben: Rajzkiállítás

Príma Klíma

Papírkalkulátor

Megelőzési kisokos

Zöldovi

Zöld ovi

Ökosuli

Öko suli