Projektünkben vállaltuk, hogy a győri Lepke úti óvodában ősszel szabványos zajterhelési méréseket végeztetünk. A mérések célja az egyes különféle beltéri csoportfoglalkozásokhoz kapcsolódó zajterhelések rögzítése.

A zajterhelési mérések elvégzése érdekében a csoportszobákba (a mennyezettől 50 cm-re  belógva) szakembereink mérőműszereket telepítettek. A mérésekkel egyidejűleg az óvodapedagógusok (a csoportlétszám mellett) regisztrálták az egymást követő foglalkozások időbeni sorrendjét.

A műszeres mérések elvégzése után a szakemberek értékelték és számítógépes feldolgozással megjelenítették a napközi zajterhelések mértékét. A szemléletesség kedvéért az egyik értékelt mérés grafikonos feldolgozását (mérés 2021.november  10-én, Nyuszi csoport, 18 gyermek). A grafikonban:

zöld színnel (LAmin) = az adott időszakban mért legkisebb A-hangnyomásszint értékek
kék színnel (LAmax) = az adott időszakban mért legnagyobb A-hangnyomásszint értékek
barna színnel (LAeq)  = az adott időszakra érvényes egyenértékű (átlagolt) A-hangnyomásaszint értékek

A mérési eredmények részletes elemzése és értékelése folyamatban van, következtetéseit a tavasszal írandó szakmai anyagunkba építjük be.
Annyi minden esetre látható, hogy a legkisebb terhelés értelemszerűen a délutáni alvási mérhető – a legnagyobb  pedig a délelőtti közös szabad játékokon, illetve az ahhoz kapcsolódó rendrakásokon.

Príma Klíma

Papírkalkulátor

Megelőzési kisokos

Zöldovi

Zöld ovi

Ökosuli

Öko suli