Az eredetileg tervezettől eltérően 2021 októberében és a győrladaméri általános iskolában bonyolítottuk az őszi szakkörfoglalkozásainkat. Az iskolával hosszú évek óta „zöld kapcsolatban” állunk – az iskolaépület tetején lévő napelemerdő is jól jelzi az iskola téma iránti elkötelezettségét. Viszonylag nagy létszámú közösséget kaptunk (16-18 fő hatodik osztályos diák), a szakmai programunkat ehhez és sajnos a járvány negyedik hullámához kellett igazítani. Ennek megfelelően igyekeztünk az aktív személyes kontaktusokat feltételező foglalkozásokat (pl. csoportmunkákat, csapatépítő játékokat) távolságtartó módon megszervezni.  A bonyolított program ütemrendje:

Az első foglalkozáson a részvevők interaktív előadásokon ismerkedhettek meg az energiatermelés-felhasználás alapfogalmaival és azok ökológiai hatásaival. A második alkalommal az iskola energia-auditjával kapcsolatos lehetőségeket, feladatokat tisztáztuk (értékelve az intézmény ökológiai lábnyomát ) – és ehhez kapcsolódóan a diákok nevesítették a reálisan megvalósítható teendőket. A harmadik foglalkozáson előbb a csapat kiválasztotta a cselekvési terv egyes lépéseit a vizsgálandó feladatokat és az azok közvetítéséhez tartott leghatékonyabb formát (üzeneteket megfogalmazó tabló készítése). Megalakultak az egyes felméréseket a két foglalkozás között elvégző párok. Játékos gyakorlati foglalkozásként a diákok megtanulták a papír-szélkerék készítését.

A befejező foglalkozáson elkészítették a kb. 20 (energiatakarékosságra, illetve alternatív energia használatra vonatkozó) elvárást megfogazó tablót, amit a faliújságon helyeztek el.

A program az Ökológiai Stúdió Alapítvány - Príma klíma - energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő program elnevezésű, KEHOP-5.4.1-16-2016-00752 azonosító számú projektjében valósul meg.

Príma Klíma

Papírkalkulátor

Megelőzési kisokos

Zöldovi

Zöld ovi

Ökosuli

Öko suli